Sponsoren

De club van 25 is een manier van sponsoring. Elk persoon of lid mag hieraan deelnemen. Om deel te nemen betaald hij/zij 25 euro. Hiervoor komt zijn/haar opgegeven naam voor 1 kalenderjaar op het bord van de “club van 25” te hangen in de kantine en wordt hieronder vermeld op de website.

Van de inkomsten kan de club tafeltennismaterialen kopen, activiteiten organiseren of gebruiken voor onderhoud van het gebouw.

Wilt u sponsor van de club van 25 worden? Stuur dan een mail naar een van de bestuursleden en vraag voor het deelname formulier. Deze hangt ook geprint op in de kantine. U moet deze invullen en ondertekend inleveren bij de voorzitter, secretaris, penningmeester of achter de bar.

Hieronder staan de sponsoren van de club van 25 voor 2023

– Stefan Reumkens
– Fam. Goessens
– Fam. Voncken
– Frituur ‘Staasjewaeg’
– Zonneveld 1966 Wijn & Gedistileerd
– Mathje (M.Spronkmans)
– Sjwanpap (P.Reul)
– Buurtver. ‘de Dikke Stein’
– Sysworks, uw partner in ICT en AV
– Het Slimme Schaap, wandel en fiets café
– HRM Fitness Urmond
– Ploemen Interieur bv, www.ploemen.nl
– Michelle en Ray
– Manja en Maurice
– Jos Huntjes
– Fysio Snijders Elsloo
– Arnold Rasenberg