AVG

De nieuwe Privacywet (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan en verplicht alle organisaties en dus ook sportclubs om vanaf die datum te voldoen aan eisen van bescherming van persoonsgegevens.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen sterkere privacyrechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken – en daar horen ook sportverenigingen toe – krijgen meer verplichtingen. Zo ontkomen clubs er niet meer aan om ‘accountable’ te zijn; er geldt een documentatieplicht: met documenten kunnen aantonen dat je voldoet aan de AVG. Concreet betekent dit: beleid maken en opschrijven hoe je omgaat met persoonsgegevens van je leden en fans/vrijwilliger.

TTV Elsloo’72 heeft zich hier uiteraard ook aan te houden en heeft een plan opgesteld. Indien u wilt inzien hoe uw gegevens worden beschermd en gebruikt, kunt u het document opvragen achter de bar in de kantine.
Door deze nieuwe wetgeving zijn wij wel genoodzaakt om bij inschrijving als lid een privacy overeenkomst te laten ondertekenen omdat het anders niet mogelijk is om lid te kunnen worden.